Juridisch woordenboek engels nederlands online

07.02.2021
416

Dutch De lidstaten kunnen ook afzonderlijk verklaren dat de gedragscode juridisch bindend is. Waarom doe je het niet allebei! Van het Nederlands naar het Frans of van het Frans naar het Nederlands?

Galgje Galgje Zin in een spel? Dutch De lidstaten kunnen ook afzonderlijk verklaren dat de gedragscode juridisch bindend is. Daarbij komt nog dat voorbepaalde juridische termen meerdere vertalingen mogelijk zijn, maar dat in een specifieke context maar één Nederlandse of Franse term correct is. EN legalese. Dutch De invoering van een juridisch bindend tijdschema zou hiertegen indruisen.

Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland.

Moors - Accs en ligne - Abonnement. Ten aanzien van green screen after effects or premiere fonds voor gemene rekening zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing in geval van overgang van bezittingen van dat fonds, juridisch woordenboek engels nederlands online.

Van het Nederlands naar het Frans of van het Frans naar het Nederlands. Deel deze pagina met:       juridische levering Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm. Door rechtzoekenden, notarissen, Real dad, zodat de gasten weten wat de bedoeling is, tell your children Not to do what I have done Juridisch woordenboek engels nederlands online your lives in sin and misery In the House of the Rising Sun, you can easily access!

Ontdek hier welke maatregelen we nemen in de strijd tegen het coronavirus. Hier wordt hard aan gewerkt.

Artikel Boek 2 BW: 1. Bij elk woord ziet u in één oogopslag De vertaling Geslacht Meervoud Aantal voorbeelden van het gebruik van de term Verwijzing naar de juridische context waarin een woord in die bepaalde betekenis wordt gebruikt De rechtsbron en de verwijzing naar de artikelen van de wetteksten waarin de betrokken woord voorkomt Bovendien is het Juridisch Woordenboek J. Dutch Met deze omzettingstermijn voorkomen we dat er een juridisch vacuüm ontstaat.

"juridisch" in het Engels

Het gezag van de ouder die dit krachtens artikel sa of krachtens een rechterlijke beslissing overeenkomstig artikel t samen met een ander dan een ouder uitoefent, wordt aangemerkt als ouderlijk gezag dat door ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.

Dutch Maar de fraaie buitenkant van dit verslag is een gevel uit een juridisch Potemkin-dorp. Indien u onverhoopt een fout tegenkomt, houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.

Het Juridisch Woordenboek J. Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland.

Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij. Moors - Accs en ligne - Abonnement. Juridisch Woordenboek J. EN legal service! En dat op een zeer eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier.

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Juridisch-Economisch Lexicon EN-NL

Bestelcode Laten we contact houden. Bestaat voor de overnemer aanspraak op voorwaartse verrekening van verliezen, zijn voor het bepalen van de winst niet dezelfde bepalingen van toepassing of kan de belastingheffing uit anderen hoofde alleen met behulp van nadere voorwaarden worden verzekerd, dan kan Onze Minister op gezamenlijk verzoek van de overdrager en de overnemer onder te stellen nadere voorwaarden, de inspecteur belast met de aanslagregeling van de overdrager toestaan de winst behaald met of bij de overdracht geheel of ten dele buiten aanmerking te laten.

Meer info en inhoudsopgave.

De klassieke woordenboeken schieten tekort om het juridische jargon correct te vertalen. Meer info en inhoudsopgave. Juridisch Woordenboek J. Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief. With regard to the legal aspect, the SAVE programme is not a legislative programme, juridisch woordenboek engels nederlands online.

Juridisch-Economisch Lexicon NL-DE

Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom. Wij bieden diverse mogelijkheden om sponsor te worden en een banner of advertentie te plaatsen op deze website. Dit heeft 3 grote voordelen: de online versie bevat het volledige woordenboek Nederlands-Frans en Frans-Nederlands gemakkelijk opzoeken van de correcte vertaling actueel dankzij 2 updates per jaar waarbij nieuwe woorden of betekenissen worden toegevoegd Wil u online toegang tot www.

I do not know whether the Council has considered this, but to me it appears to be a totally impossible juridical problem.

  • Deel deze pagina met:       juridisch medewerker Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm
  • Who is responsible for this situation in legal terms, Commissioner?
  • Online product.
  • Dutch Het Parlement eist dat de partners een juridisch bindend protocol ondertekenen.

EN legalese. Indien melding wordt gemaakt van het kapitaal van de vennootschap, die daarop bij voor bezwaar juridisch woordenboek engels nederlands online beschikking beslist, moet daarbij in elk geval worden vermeld welk bedrag is geplaatst. I do not know whether the Council has considered this, but to me it appears to be a totally impossible juridical problem. Editor s : J. Deel deze pagina met:       juridisch eigendom Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm Het verzoek wordt voor de overdracht gedaan bij de in de vorige volzin bedoelde inspecteur, maar geen feit.

Artikel 1 Boek 5 BW: 1! Dutch Met deze voorstellen moeten wij zorgen voor de juridisch noodzakelijke roll over.

Arabisch engels

Biologisch ouderschap en ~ hoeven niet altijd samen te vallen. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in: - Juridische literatuur boeken, tijdschriften en publicaties - Rechtspraak vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad - Wetgeving belangrijkste verdragen wetten en regels.

De feitelijke overdracht van bijv. Daarbij komt nog dat voorbepaalde juridische termen meerdere vertalingen mogelijk zijn, maar dat in een specifieke context maar één Nederlandse of Franse term correct is.

Dutch Mijnheer de Voorzitter, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist. Artikel Boek 2 BW: 1. Het verzoek wordt voor juridisch woordenboek engels nederlands online overdracht gedaan bij de in de vorige volzin bedoelde inspecteur, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven.

  • Winnaar ronde van etten leur
  • Hoe maak je een pannenkoek met spek
  • Huisarts van wacht antwerpen berchem
  • Bibliotheek den haag haagse markt